Inici‎ > ‎

Documents

Nova edició amb la Llei 3/2013

Estatut dels treballadors


Veure el document

                                                                                                                                                                                                        14/03/2013


De Barcelona

Prórroga del Conveni de transitàries i duanes


Veure la prórroga del conveni 2014 

                                                                                                                                                                                                        15/02/2013


Transitaris i Duanes 2013

Taules salarials


Veure les taules

                                                                                                                                                                                                         15/02/2013Publicada en el DOGC la Llei de Pesca i Acció Marítima


FotoLlei de Pesca i Acció Marítima / Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya / 4-03-2010

L' ARTICLE 87. B) Objecte dels ajuts i les subvencions. El trobareu marcat en color groc.

Veure arxiu 

                                                                                                                                                                                                         05/03/2010   Present i futur de la pesca (vídeo)


Programa de CCOO de Catalunya a TVC sobre el sector pesquer. 

Vegeu el vídeo:  http://www.ccoo.cat/visio/video.aspx?coleccio=TV3&numero=168 

                                                                                                                                                                                                         23/02/2010Conveni especial amb la seguretat social per als treballadors d'agències de duanes que van perdre els seus llocs de treball amb motiu de l'Acta Única europea de 1993


El 22 d'octubre, va ser publicat al BOE el Reial Decret (1513/2009) que desenvolupa la Llei 40/2007 (4-12-07), pel qual es regulen els requisits i el procediment a seguir per subscriure el conveni especial amb la Seguretat Social per als treballadors d'agències de duanes que es van veure privats del seu lloc de treball amb motiu de l'entrada en vigor de l'Acta Única europea.


El Decret desenvolupa la forma d'adherir-se a l'esmentat conveni especial. La llei i el reial decret pretenen compensar als treballadors, a través d'aquest conveni, de manera que es garanteixi en arribar a l'edat de 65 anys una pensió de jubilació equivalent a la què haguessin percebut de continuar en actiu en les agències de duanes.


CCOO des que es va publicar la Llei el 4-12-
07 ha vingut insistint davant diverses instàncies parlamentàries de l'Estat i del mateix Govern central, per a no dilatar més la sortida d'aquest reial decret i propiciar l'adhesió a aquest del major nombre de treballadors.

CCOO lamenta que la Llei fora aprovada després de 14 anys de l'Acta Única europea, cosa que ha impedit a molts antics treballadors beneficiar-se d'aquesta. Es beneficiaran, això sí, tots aquells que encara no estiguin jubilats o els que l'hagin fet entre l'1 de gener de 2008 i la publicació del reial decret de 22 d'octubre de 2009.

                                                                                         Veure Reial Decret

Gabinets Jurídics de CCOO

                                         Barcelona                93 481 28 64 / 65 / 66

                                         Girona                      972 21 83 83

                                         Tarragona                977 24 30 01


                                                                                                                                                                                                        26/10/2009


  Documents congressuals

Congrés del sector del Mar de CCOO


Han passat gairebé 7 anys des que l'actual executiva del sector va assumir la direcció d'aquest. Això ha estat degut al fet que el final del mandat coincidia amb l'any electoral, i posteriorment vàrem entrar en el procés de fusió de la nostra federació amb la FSAP, motiu pel qual la direcció de la FCT va decidir posposar la nostra conferència fins que finalitzés l'esmentat procés de fusió.


Després d'un període d'adaptació de la nova direcció del sector, com molts recordareu, en l'anterior conferència es va escollir un nou secretari general i es va constituir una nova executiva, cosa que es va veure reflectida en els resultats electorals (2003), que, tot i haver estat bons, podien haver estat molt millors.


Transcorregut aquest període d'adaptació, el sector ha anat enfortint la seva estructura i augmentant els seus recursos humans, reforçant la seva organització, la qual cosa li va permetre l'any electoral següent (2007), amb un pla de treball i un equip humà estable, desenvolupar-lo en tots els subsectors, dedicant-li una especial atenció a la pesca, i això ens ha portat a obtenir uns 
resultats electorals excel•lents, com veureu en els quadres que s'inclouen més endavant.


Pel que fa a l'afiliació, tot i haver presentat un lleuger creixement, aquest segueix sent, al nostre parer, insuficient, tenint en compte la feina que s'ha desenvolupat en el sector des de la seva constitució. És per això que hem realitzat un pla de treball per als anys 2009 i 2010, enfocat bàsicament a incrementar la nostra afiliació.


Durant el nostre mandat hem procurat atendre al màxim totes les necessitats dels nostres delegats i afiliats derivant a les distintes àrees de la FCT únicament aquells casos en què ens era impossible trobar una solució satisfactòria.


També hem participat en la negociació de convenis i acords, tant de subsectors com d'empresa, sent en aquest apartat d'agrair la col•laboració prestada per l'Àrea d'Acció Sindical.


Creiem que arribem a aquesta 3a Conferència amb un sector cohesionat i estructurat, en condicions d'afrontar els principals reptes que ens proposem per al pròxim mandat, i com criteris generals ens fixem:


- Augmentar l'afiliació.

- Mantenir els resultats en les eleccions sindicals.

- Regulació de les condicions socials dels treballadors de la pesca.

- Elaboració d'un pla de formació específic per al sector.

Veure arxiu 

                                                                                                                                                                                                        18/06/2009